Tuesday, April 2, 2024

నాకు నచ్చిన పద్యం...పూరిత సద్గుణంబుగల....

పూరిత సద్గుణంబు గల పుణ్యునకించుక రూపసంపదల్ 
దూరములైన వానియెడ దొడ్డగ జూతురు బుద్ధిమంతు లె 
ట్లారయ గొగ్గులైన మరి అందుల మాధురి జూచిగాదె ఖ
ర్జూర ఫలంబులం బ్రియముజొప్పడ లోకులు గొంట భాస్కరా !

🥀
అందచందాలు లేకపోయినా సద్గుణాలు గల్గిన మంచి వ్యక్తిని బుద్ధిమంతులైనవారు  మంచిగా చూస్తారు, గౌరవిస్తారు. అదెట్లాగంటే... ఖర్జూరఫలం నిండా ముడుతలు గలిగి చూడ్డానికి అందవికారంగా ఉన్నా...దానియొక్క తీపిదనాన్ని చూసి తినడానికందరూఎంతో ఇష్టపడతారు కదా...అని ఈ పద్య భావం. 
    నిజమే కదా ! ఎంతటి సుందరరూపులైనా ప్రవర్తన, మాటతీరు సరిగా లేకున్న ఎవరూ వారిని ఇష్టపడరు. గౌరవించరు. ఈ పద్యంలోని భావం నాకెంతగానో నచ్చింది.
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 

 

No comments:

Post a Comment